Kontakt a adresy prevádzok

Slavka Sádovská
Telefón: 0903 544 370
Email: slavkazv@gmail.com
Banka: Raiffeisen banka
Účet č.: 8017000839/1100
IBAN: SK2711000000008017000839

Krytá plaváreň,
Turecký rad 5
Levice

Relaxačno – športový areál Kalná nad Hronom
Ul. Mieru 118/7
Kalná nad Hronom
www.wellness-kalna.sk

Tlačivá

Osvedčenie inštruktora

Osvedčenie inštruktora

Záväzná prihláška

Potvrdenie o zdravotnom stave

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich