Kontakt

Slavka Sádovská
Telefón: 0903 544 370
Email: slavkazv@gmail.com
Banka: Raiffeisen banka
Účet č.: 8017000839/1100
IBAN: SK2711000000008017000839

Tlačivá

Osvedčenie inštruktora

Osvedčenie inštruktora

Záväzná prihláška

Potvrdenie o zdravotnom stave