Kontakt

Slavka Sádovská
Telefón: 0903 544 370
Email: slavkazv@gmail.com
Banka: Raiffeisen banka
Účet č.: 8017000839/1100
IBAN: SK2711000000008017000839

Niečo o plávaní

Milí rodičia,využite skvelú príležitosť prihlásiť svoje dieťatko do kurzov plávania dojčiat a batoliat,cieľom ktorých je predovšetkým radosť z pohybu a spoločných zážitkov vo vode aj pod hladinou. Pri spoločnom pobyte vo vode s rodičom a odborným vedením si vaše detičky osvoja nenásilnou,hravou formou základné návyky a zručnosti primerané veku a psychomotorickej vyspelosti dieťaťa.

 • Cieľom plávania je:
  – psychomotorický vývoj dieťaťa
  – posilňovanie svalových skupín
  – upevňovať rodinné putá
  – adaptácia na nové prostredie
  – otužovanie
  – nácvik relaxačných polôh
  – pohyb a orientácia pod vodou
  – vydychovať do vody
  – splývať a skákať
  – základné plavecké pohyby

Kurzy plávania dojčiat a batoliat v Plaveckých jasličkách KIKA sú určené pre rodičov s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.
Jeden kurz trvá 4 týždne – 2 lekcie do týždňa v trvaní 20 až 40 minút podľa veku dieťaťa v termínoch určených inštruktorkou. Deti sú rozdelené do 6-členných skupín podľa veku.