Kontakt

Slavka Sádovská
Telefón: 0903 544 370
Email: slavkazv@gmail.com
Banka: Raiffeisen banka
Účet č.: 8017000839/1100
IBAN: SK2711000000008017000839

Cenník

Levice / Tlmače

Cena za 1 kurz je 95 € /Levice, 95 € /Tlmače.

Cena za 1/2 kurzu ( 1x týždenne) je 48 € /Levice, 48 € /Tlmače. Nástup na tento kurz je možný až po absolvovaní minimálne piatich kurzov 2x týždenne.

Cena za jednu lekciu je 14 €.

Vaňové plávanie 80 € + cestovné náklady (nad 10 km).

V cene vaňového kurzu je zahrnutých 5 výukových lekcií a masáž dieťatka.

Cenník platný od 24.09.2022