Kontakt a adresy prevádzok

Slavka Sádovská
Telefón: 0903 544 370
Email: slavkazv@gmail.com
Banka: Raiffeisen banka
Účet č.: 8017000839/1100
IBAN: SK2711000000008017000839

Krytá plaváreň,
Turecký rad 5
Levice

Relaxačno – športový areál Kalná nad Hronom
Ul. Mieru 118/7
Kalná nad Hronom
www.wellness-kalna.sk

Cenník

Levice / Kalná nad Hronom

Cena za 1 kurz je 66 €.

Cena za 1/2 kurzu ( 1x týždenne) je 37 €. Nástup na tento kurz je možný až po absolvovaní minimálne piatich kurzov 2x týždenne.

Cena za jednu lekciu je 10 €.

Vaňové plávanie 55 € + cestovné náklady (nad 10 km).

V cene vaňového kurzu je zahrnutých 5 výukových lekcií a masáž dieťatka.

Cenník platný od 1.9.2016

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich