Kontakt

Slavka Sádovská
Telefón: 0903 544 370
Email: slavkazv@gmail.com
Banka: Raiffeisen banka
Účet č.: 8017000839/1100
IBAN: SK2711000000008017000839

Informácie

So sebou si prineste
– plienky do vody a neoprénové plavky
– plavky pre rodiča
– čisté prezuvky pre dieťa (ak chodí) a rodiča
– jedlo a pitie pre dieťatko
– osušky pre dieťa aj rodiča
– pleťové mlieko,olej – ak používate
– potreby na prebalenie

Neoprénové plavky si môžete zakúpiť priamo u nás.

Pred nástupom na kurz si prineste lekárske potvrdenie,podpísanú prihlášku a čestné prehlásenie. Tlačivá sú k dispozícii na každej prevádzke alebo na tomto Webe tu.